Covid-19-kenteken vir jeuglede en volwassenes

In Junie 2020 is die Covid-19-kenteken vir PD’s en Verkenners bekend gestel. Twee werkboekies met die tema, Vreesloos verantwoordelik, is saam met die kenteken beskikbaar gestel vir laerskool- en hoërskooljeug om saam met hulle spanne of individueel deur te werk. Ons is beslis nie vreesbevange nie en neem verantwoordelikheid vir ons gesondheid. Alle jeuglede wat vanjaar registreer, ontvang die eenmalige kenteken. Die doel hiervan is om positiewe erkenning te gee aan die buitengewone jaar in die wêreldgeskiedenis en die vaardighede wat ons noodgedwonge moes aanleer.

Die vraag het ontstaan waarom nie ook vir volwassenes in die Voortrekkers nie? Die Covid-19-kenteken is vir offisiere en staatmakers goedgekeur.

’n Afdeling vir die Covid-19-kenteken is op die digitale platform geskep. Die kenteken bestaan uit verskillende afdelings – kerninligting oor die aanlyn platform, ’n mooi gedig van Neels Jackson oor Covid-19, ’n vasvra met 30 vrae oor Covid-19, ’n refleksie-boekie wat digitaal ingevul kan word, ’n Covid-19-kentekensertfikaat wat afgelaai kan word en instruksies vanaf die Voortrekkerdrag-komitee oor die dra van die kenteken op die erkenningsbaadjie. ’n Digitale kenteken word ook toegeken as daar aan die vereistes voldoen is, m.a.w. vasvra gedoen is en refleksie-boekie afgelaai is. Heelwat offisiere en staatmakers het aangeteken, die vasvrae gedoen en die boekie en kentekensertifikaat afgelaai. Die idee van die refleksie-boekie is om na te dink oor hierdie tyd en herinneringe te skep. Oor tien jaar kan jy weer die boekie lees en terugdink aan hierdie onseker tyd. Die doen van die kenteken aanlyn is opsioneel. Enige geregistreerde Voortrekker kan die kenteken direk by die Voriemôl aankoop.

’n Besondere dank aan die NK Volwasse sake en Gebiedskomitee Transvaal met die hulp van die kenteken en die instuur van vrae vir die vasvra en refleksie-boekie.

Die enigste vergelykbare tyd in die geskiedenis met betrekking tot die impak van die virus op die Voortrekkersisteem is die Tweede Wêreldoorlog waar massabyeenkomste verbied is, kampe nie kon plaasvind nie, reisbeperkings ingestel was, voorrade nie beskikbaar was nie en finansies onder groot druk was. In 1944 het dr. CF Visser met ’n toekomsblik 5 punte geïdentifiseer om stukrag aan nuwe groei te midde van die wêreldoorlog te gee:

1. Put krag uit jou identiteit deur die “uitlewing van die erenaam Die Voortrekkers.” So word die band met die verlede bevestig en ’n brug na die toekoms gebou.
2. Besieling van Voortrekkers deur “avontuur, ondernemingsgees, swaarkry verduur en die kennismaking met die natuur”.
3. “Trek voor” deur dienslewering
4. Opleiding en toerusting van volwassenes
5. Diensbare leiers

Die ou woorde wat deur die dekades tot in ons eie dag eggo, kon net sowel in 2020 geskryf gewees het. Ons moet oopkop en rustig wees. Alle storms gaan verby. Die Voortrekkers hou steeds koers.