E-pos Verontskuldiging

ELEKTRONIESE POS (E-POS) REGSNOTA

Hierdie epos regsnota is afdwingbaar en bindind op die ontvanger / ge-adreseerde in terme van seksie 11(1) tot 11(3) van die “Electronic Communications and Transactions” (“ECT”) Wet 25 van 2002. Die “ECT” kan afgelaai word by: http://www.info.gov.za/gazette/acts/2002/a25-02.pdf of aanlyn gelees word by http://www.internet.org.za/ect_act.html

Hierdie epos mag senistiewe of vertoulike inligting bevat wat die eiendom van Die Voortrekkers is. Geen persoon, behalwe die ontvanger (soos aangedui deur die afsender van die epos) mag die inhoud of aanhangsels gebruik of bekendmaak aan enige iemand wat nie gemagtig is om dit te gebruik nie. Ongemagtige bekendmaking en/of gebruik van die inhoud van die epos mag lei tot siviele of kriminele aanspreeklikheid.

Die inligting in hierdie epos of aanhangsels is uitsluitlik bedoel vir die aandag en gebruik van die persoon aan wie dit geadreseer is. Indien U nie die geagte ontvanger/geadresseerder van die epos is nie, word u hiermee in kennis gestel dat enige bekendmaking, duplisering of verspryding van die inhoud van die epos of enige aksie wat mag loods as volg van die epos streng verbied word. Indien u die epos verkeerdelik/per-ongeluk ontvang het word u vriendelik versoek om die epos en aanhangsels daarvan onmiddelik te verwyder en te verwoes. U mag onder geen omstandighede reageer op die inligting vervat in die epos of enige aanhangsel daarvan nie.
Die epos adres van die persoon wat die epos gestuur het mag nie gebruik, kopieer, verkoop, bekendgemaak of ingesluit in enige databasis of epos lys vir “spamming” of enige bemarkings aksies sonder die instemming van Die Voortrekkers nie.

Onder geen omstandighede sal Die Voortrekkers of die afsender van die epos verantwoordelik gehou word direk of indirek vir enige skade wat as volg van die epos veroorsaak is nie.

Die Voortrekkers reserveer die reg om die epos and enige antwoord op die epos te onderskep, filtreer, lees, blok, verwyder kopieer en daarop te reageer.

Die Voortrekkers behou die kopiereg van alle epos boodskappe of aanhangsels wat uitgetuur word van sy kommunikasie stelsel. Die ge adresseerde van die epos word hiermee toestemming gegee om die epos en aanhangsels aleenlik oop te maak en te lees – alle ander regte word bekerk tensy ander aangedui word deur die afsender van die epos.

Die Voortrekkers kan nie verseker dat die inhoud van hierdie pos onveranderd is nie. Ook nie dat dit vry is van foute, virusse, onderskepping of inmenging nie.

Die opinie en interpreasie wat in die epos vervat is, is nie noodwendig die opinie van Die Voortrekkers nie. Indien die epos gebruik word vir enigiets wat nie verband hou met Die Voortrekkers se wese nie, sal Die Voortrekkers nie verantwoordelik gehou kan word vir enige skade wat dit mag teweeg bring nie. In die geval sal die afsender van die epos in sy/haar persoonlike hoedanigheid verantwoordelik gehou word vir enige skade wat mag ervaar word.

Die Voortrekkers behoud die Kopiereg van hierdie regsnote, © 2011, Alle regte voorbehou. Duplisering, verspreiding of die gebruik van hierdie nota word verbied

Rig alle navrae en probleme aan [email protected].