Graad 9’s … nóg meer vaardig na Oktober-vakansie!

deur Karin Stoffberg

Die afgelope Oktober vakansie het 11 graad 9 Verkenners die Selfvernuf-kamp te Barkly-Wes aangedurf om hul oorlewings vaardighede op te skerp.  Hier het hulle geleer hom om as leier in ‘n noodsituasie op te tree, water op te gaar, hulle het verskillende soorte vuurmaak metodes aangeleer en ook geleer hoe om kos uit die omgewing te gebruik. 

Daar is darem elke middag, tussen al die teorie en prakties, tyd ingeruim vir ‘n lafenis by die swemgat.  Saans is daar om die vure gesels oor die dag, daar is gesing en heerlik gekuier. Hier is nuwe vriendskappe gevorm en kameraadskap gebou wat nog lank gaan bly.