Hoe om te onderhandel

Kategorie:

Leierskap

 

Graad of Groep:

Graad 8 tot 12

 

Beskrywing:

Onderhandelingsvaardighede is ’n vereiste vir elke tiener om sy/haar standpunt te regverdig, veral met jou ouers.

Die HAT (Handboek van die Afrikaanse Taal) omskryf onderhandel as ’n mondelingse of skriftelike bespreking of handeling om aan te gaan met ’n ander party/partye om tot ’n ooreenkoms te kom.

 

Onderwerp:

Leierskap, onderhandelingsvaardighede