Kaapland Volwasse Saamtrek 2017

Kaapland het hulle program vroeg in die jaar afgeskop met die 2017 Volwasse Saamtrek te Wemmershoek. Die saamtrek is bygewoon deur ongeveer 120 mense van so ver noord as Kathu en Despatch in die ooste. Oudergewoonte is die Vrydagaand uitgesit vir kenmekaar en spanbou-aktiwiteite.

Verskeie offisiere het ons verbaas met hulle musiekkennis tydens die Noot vir Noot-speletjie. Die Saterdagprogram het vroeg afgeskop met Graadwiel-besprekings. Dit is gevolg deur bietjie spanbouspeletjies waar vertroue in jou mede-offisier tot die uiterste beproef is.

Net voor die offisiere bietjie kon rus, het AHL Mauritz Meiring ’n insiggewende aanbieding oor Ekonomie gedoen.

Die verkorte weergawe van sy aanbieding wat gewoonlik aan die Graad 12’s gedoen word, het baie stof ter nadenke gelos. Die middagskof, of begrafnisskof soos baie aanbieders tong in die kies daarna verwys het, het bestaan uit aanbiedings oor Fotografie en die praktiese toepassing van PD-materiaal.

Neil Goslett het sy ervarings kom deel as ’n amateurfotograaf en het veral gefokus op die neem van beter foto’s op jou slimfoon en die redigering daarvan. Die Wes-Kaap PD-Taakgroep het die praktiese toepassing van die Penkop en Drawwertjie-materiaal kom demonstreer en gewys hoe die “Hoe Om’s” gebruik kan word om enige aanbieding te vergemaklik.

Na aandete het die saamtrek afgesluit met ’n kampvuurkonsert, tot die vermaak van almal. Die 2017-saamtrek gaan nog lank onthou word.

Deur: Pieter Bezuidenhout