Inleiding

Oord Oosterlijn verwys na die spoorlyn wat Gauteng en Mpumalanga verbind.

Ons vier die samewerking tussen wes en oos, en die eenheid van ons gebied, gebind deur ‘n spoorweg-ruggraat.

Betekenis

Die oordnaam

Die spoorlyn was die verbindingslyn tussen die hoofsentra en die verafgeleë oostelike gebiede van die republiek, wat voorheen ‘n ongerepte en ontontwikkelde gebied was. Die naam simboliseer die hegte band van broederskap en samewerking tussen Gauteng en Mpumalanga asook dele van die Limpopo provinsies.

Die oordwapen

Die kleure opgeneem in die wapenontwerp is verweef met die kleure wat in Die Voortrekkers gebruik word as onderskeidende kleure vir alle vorme van indentifkasie met die doel om totale eenheid met die beweging te simboliseer, nie net as oord nie maar ook as draers van die leuse HOU KOERS!.

Oosterlijn 4
Oosterlijn 2
Oosterlijn 1
Oosterlijn 5

Oorddagbestuur

Oordleier:
Kobus van der Merwe

[email protected]

083 406 0408

Oordsekretaris:
Mauritz Meiring

[email protected]

082 450 5394

Oordpenningmeester:
Anna-Marie Scheepers

[email protected]

082 462 8419

AOL: Opleiding:
Carin Coetzer

[email protected]

084 833 3360

AOL: Algemeen:
Maritza Uys

[email protected]

082 965 0950

Oord Oosterlijn kommando’s

Ons het nie meer die spoorlyn nodig om verbind te wees nie, maar die spoorlyn het die ontwikkeling van alle dele van ons oord moontlik gemaak, en ons gedenk dit met trots.

afAfrikaans
afAfrikaans