Oos-Kaap Ruiterkuns 2019

Lizan Burger

’n Klein groepie graad 6-jeuglede het by die Somerset-Oos Voortrekkerterrein bymekaargekom en hiervandaan in konvooi na Skietfontein vertrek.

By Skietfontein aangekom, is daar eers nesgeskrop en terrein verken. Na aandete is al die lesings afgehandel.

Vroeg uit die vere Saterdagoggend om stalle te gaan skoonmaak, perde te voer en te versorg. Na ons eie innerlike versterk is, het ons begin om ons perde te roskam voordat ons kon opsaal. Die senuwees het maar effens geknaag na die perde opgesaal is. Onder die bekwame leiding van neef Harry, was die senuwees egter gou iets van die verlede. Saterdag is grotendeels in die saal spandeer.

Alle rytoerusting is ook Saterdagmiddag skoongemaak, geolie en reggemaak, voordat ons verder kon ry.

Saterdag se verrigtinge is afgesluit met ’n reusestaanvuur in die droë rivierloop.

Sondag was dit maar weer vroeg uit die vere om die diere te versorg voordat ons weer kan gaan ry. Net voor almal heeltemal blikners gery is, het ons afgesaal en bietjie verfbal gaan speel.

Wat ’n voorreg om jaarliks hierdie kamp te Skietfontein te kan aanbied. Ons wil graag vir Jannie en Wilna Geyer bedank vir die moeite wat hulle doen om hierdie kamp ’n sukses te maak. Dankie ook aan neef Harry vir sy bekwame leiding.

Laastens wil ons ons Hemelse Vader bedank vir Sy Hand van beskerming gedurende hierdie naweek.