Rigterskamp 2018

deur Willie Wagner

Thaba Kamp, wat plaasvind tydens die Maart/April-vakansie, is die grootste veldwerkkamp in Transvaal en bied ’n volledige “loopbaan” vir Voortrekkers, van graad 8 tot graad 12 en ook daarna. Deel van hierdie loopbaan is die pad na Rigterskap. Thaba Rigters is die uitsoekgroep in graad 12 wat op verskeie maniere diens lewer aan die kamp en ook hulle laaste twee SO-kentekens verdien. Die Rigterskamp, wat in Desember elke jaar plaasvind, speel ’n belangrike rol in hierdie proses.

Die Thaba Rigterskamp se hoofdoel is om Verkenners, wat die Padvinderkursus in graad 11 voltooi het, voor te berei vir Rigterskap. Op die Rigterskamp leer die kadet-Rigters, soos wat hulle op die kamp en daarna, tot hulle inlywing op Thaba Kamp die volgende jaar, bekend staan, addisionele leierskapsvaardighede en dissipline. Deur praktiese oefeninge word ervaringsleer gebruik om vaardighede aan te leer en ook om die hegte band, wat reeds tydens die Padvinderkursus gevorm is, verder te versterk. 42 kadet-Rigters het Rigterskamp 2018 suksesvol voltooi en is reeds genooi om Thaba 2019 as Rigters by te woon.

Kadet-Rigters leer praktiese leierskap deur groepwerk

Maar dit is nie al wat op die Rigterskamp gebeur nie. Jong offisiere en Staatmakers woon ook op die kamp die Mentorkursus by. Tydens hierdie kursus word Voortrekkerkennis opgeskerp en die eerste volwasse kursus, naamlik Kampering, voltooi. Gedurende Rigterskamp 2018 het tien Staatmakers eerstehands gesien en beleef hoe ’n gebiedskamp beplan, bestuur en bedryf word.

’n Unieke kamp vir graad 7’s, Voortrekkers sowel as nie-Voortrekkers, bekend as die “I-kamp” word ook jaarliks tydens die Rigterskamp aangebied. Die doel van die I-kamp (“I” vir “Identiteit”) is om graad 7’s, wat nou op pad is na graad 8, voor te berei vir die uitdagings van die hoërskool. Onderwerpe soos verhoudings, boeliegedrag, drank en dwelms, asook Christenskap, word bespreek. Die besprekings word gereeld afgewissel met praktiese touwerk en aan die einde van die driedaagse kamp ontvang Die Voortrekkers hulle eerste Verkenner SO-kenteken, naamlik Touwerk. I-kamp 2018 is bygewoon deur 42 graad 7’s.

I-kampers besig om speletjies te speel

Om seker te maak dat nuwe Verkenneroffisiere voorbereid is vir die nuwe uitdaging van die Verkennerlewe, het ’n groep kundige Thaba-offisiere, bekend as “Raakvatters”, Spanhantering en Praktiese Spanhantering vir nege Verkenneroffisiere aangebied. Ook hier het die klem op praktiese en samewerkende leerervarings geval.

Die Raakvatters skiet windbuks.

Met Thaba 2019 om die draai (23–30 Maart 2019) en groot getalle Thabaniete wat weer op pad is “huis toe”, het Rigterskamp 2018 bygedra tot, wat beloof om weer ’n onvergeetlike kamp in die skadu van die Langberg te wees.