Voortrekkerloopbaan

 

Voorslagprogram

Teikengroep: Graad R/0 en Laerskoolleerders

Tydens die leierskapontwikkelingsprogram word die volgende ontwikkel:

 • Die grondslag vir die aanvaarding van verantwoordelikheid vir hom-/haarself deur die kind te begelei om leier van sy/haar eie lewe te wees.
 • Die basis van ‘n Christelike waardegrondslag.
 • Die basis van spanleierskap deur ‘n fokus op spandeelname, spanwerk en diensbaarheid.
 • Ontwikkelingsprogram vir Graad R/0
 • Basiese vaardighede word deur 92 kentekens ontwikkel.

 

Presidentsverkenner Leierskapprogram

Teikengroep: Hoërskoolleerders

Tydens die leierskapontwikkelingsprogram word die volgende ontwikkel:

 • Die vaslegging van standpuntontwikkeling en inname.
 • Leierskap deur te fokus op spanleierskap en persoonlike leierskap.
 • Diensbare Leierskap deur gemeenskapsprojekte.
 • Kommunikasievaardighede met die doel om netwerke te kan vorm en ander positief deur diensbaarheid en diensgerigtheid te beïnvloed.
 • Gespesialiseerde vaardighede deur 123 kentekens.

Tydens die finale Presidentsverkenner- evalueringsproses in Graad 12 word die Voortrekkervaardighede deur ‘n skriftelike eksamen geëvalueer en die leierskapsvaardighede tydens ‘n kamp afgerond.

Voortrekkers met die Presidentsverkenner toekenning kry van universiteite en ander tersiêre opleidingsinstansies daarvoor erkenning. Die besigheidswêreld slaan ook daarop ag as dit in die CV van persone aangedui word.

 

Jongleierskap Ontwikkelingsprogram

Teikengroep: Studente en werkende jongmense

Tydens die leierskapontwikkelingsprogram word die volgende ontwikkel:

 • Die toepassing van waardes en vaardighede in die universiteitsomgewing en die werksomgewing.
 • Die verdere slyping van jong leiers se standpunte en vaardighede deur die ontwikkeling van hoëfunksievaardighede.

Deur die NJ van der Merwe boekefonds belê Die Voortrekkers deur boekbeurse ook in die opleiding van ons jeuglede. Staatmakers is prakties diensbaar op Voortrekkerkampe en by ander Voortrekkeraktiwiteite, en bied ‘n sosiale netwerk vir studente en werkende jongmense.

 

Opleidingsprogramme vir Volwasselede

Teikengroep: Volwasse lede en vriende van Die Voortrekkers

Die Voortrekkers is ‘n geakkrediteerde opleidingsinstelling wat ‘n verskeidenheid van toerusting, verrykings- en geakkrediteerde opleidingskursusse vir volwassenes bied.

Tydens die Volwasse opleidingsprogramme word volwassenes met vaardighede toegerus om die volgende te doen:

 • Begeleiding van jeuglede in spanverband in leierskap- en karakterontwikkeling.
 • Effektiewe bestuur van ‘n lede-organisasie.
 • Betrek van die gemeenskap by die ontwikkeling van jeuglede.
 • Effektiewe kommunikasie en aanbiedings.

Voortrekkeroffisiere is diensbaar as spanoffisiere, in Voortrekkerkommando’s en op Voortrekkerkampe.