Voriesaamtrek 2017

Die jaar het afgeskop met die Voriesaamtrek. Daar is agt kursusse en ’n Rondomtalie aangebied. Drie en vyftig persone is touwys gemaak in die hantering van hulle Voortrekkerspanne en 13 offisiere is beter toegerus om hul Voortrekkerkommando te bestuur. Hoofleier Danie Langner het gesorg dat 25 persone saam dink oor hoe om eietydse Voortrekkers te wees in die huidige stormstrome van die Afrikaner. Die Spanhantering vir graad 8-offisiere het daarop gefokus dat 19 volwassenes die oorbrugging van die PD-loopbaan na die Verkennerloopbaan beter verstaan.

Die Kreatiwiteitskursus het groot aftrek gekry met 33 kursusgangers wat tegnieke aangeleer het om kreatief nuwe idees te skep. Hierdie skeppende idees verbreed beslis die moontlikhede om Voortrekkerwerk beter aan te bied. Daar is behoorlik kopgekrap by die Probleemoplossing-gedeelte van die JOP (Jongleiers-Ontwikkelingsprogram). Die kursusgangers by Lewenskuns was in verskeie diep gesprekke gewikkel om meer insig in te win in die leefwêreld van die kind. Makkerhulp is weer na ’n lang tyd aangebied en daar is ten minste 13 volwassenes wat baie meer toegerus is om die siekekamer, noodhulptas en algemene siektetoestande op ons kampe te hanteer. Die Rondomtalie het vir verskeidenheid gesorg met sterrekunde, selfverdediging, risikobestuur van kampe en selfs ook bemarking.

Die Voriemôl het gesorg dat daar gesnuffel kon word tussen Voortrekkermateriaal en items vir jou spanbyeenkoms.

’n Eerste by die Voriesaamtrek was die deelname aan ’n Cantus (’n Vlaamse kultuuraktiwiteit). Almal moes reg geklee wees met ’n hoed, baadjie en das … en daar is voorwaar uitgehang met verskillende hoede, dasse en baadjies. Daar is heerlik saamgesing, terwyl Tarina ons op die trekklavier begelei het. Terselfdertyd moes almal die reëls van die Cantus handhaaf deur slegs die sap te geniet wanneer daar gedrink mag word; en in die gees van die aktiwiteite en sang opgeneem te word. Dit was voorwaar ’n heerlike samesyn en die samesang het om die kampvuur aangehou tot in die vroeë oggendure.

Elkeen het verryk en geïnspireerd van die kamp vertrek.

Ons hou Hier aan, want ons KAN!

Deur: Zandra Machin