Inleiding

Bergenbos verwys na die bosveld bioom en bergreekse
wat Gauteng, Noordwes en Limpopo verbind.

Betekenis

Die gebiedsnaam

Die bergreekse Waterberge en Magaliesberge ook gedeeltes van Wolkberge en Soutpansberge, is baie prominent en eie aan ons area wat wyd ‘n boog maak van Rustenburg in Noordwes tot bo in Polokwane. Daarmee saam die bosveld bioom met sy kenmerkende bome soos mopanie, maroela, kameeldoring wat wyd versprei voorkom.

Die gebiedswapen

Die kleure opgeneem in die wapenontwerp is verweef met die kleure wat in Die Voortrekkers gebruik word as onderskeidende kleure vir alle vorme van identifkasie met die doel om totale eenheid met die beweging te simboliseer, nie net as gebied nie maar ook as draers van die leuse HOU KOERS!.

Bergenbos image 3
Bergenbos image 4
Bergenbos image 1

Gebiedsdagbestuur

Gebied Bergenbos kommando’s

Een boomstam vat die kommando’s saam, maar wat vertak in elkeen se eie unieke mileu van stad of plattelandse gemeenskap.

 

Tog saam kan ons bly groei as ‘n eenheid met gemeenskaplike Voortrekker ideale, toekomsgerig en die Voortrekkervrug kan koester en uitdra.