Die Voortrekkerwapen is 'n geregistreerde handelsmerk. 
Kopiereg van alle literatuur en foto's  op die webtuiste behoort aan Die Voortrekkers. 
Geen gedeelte van die literatuur  mag sonder skriftelike toestemming van die Hoofsekretaris gereproduseer word nie.