Hoe om in verskillende noodsituasies op te tree

Kategorie:

Lewenskuns

 

Graad of Groep:

Graad R tot 12

 

Beskrywing:

Maak spanlede bewus van noodsituasie en hoe om op te tree.

 

Onderwerp:

Optrede in noodsituasies, paraatheid