Hoe om kultuurbegrippe vir Verkenners te leer

Kategorie:

Kultuur

 

Graad of Groep:

Graad 11 tot 12

 

Beskrywing:

Afrikaners het ’n dinamiese kultuur wat gedurig bevorder word deur nuwe gedagtes en denke. Daarmee saam ontstaan verskillende begrippe om hierdie gedagtes te verduidelik en te kommunikeer.

Hierdie aktiwiteit stel senior Verkenners bloot aan die verskillende begrippe en terme wat vandag gebruik word om kultuurveranderinge te verduidelik en te verstaan.

In die aktiwiteit word basiese begrippe eers gedefinieer, voordat gevorderde kultuurbegrippe bespreek word.

 

Onderwerp:

Kultuurbegrippe