Hoe om seremonies vir kinders te leer

Kategorie:

Voortrekkerlewe

 

Graad of Groep:

Graad R tot 12

 

Beskrywing:

Dit is gewoonlik uitputtend om seremonies vir kinders aan te leer, aangesien hulle aandagspan so kort is en daar soveel herhaling nodig is om elkeen ’n geleentheid te gee. Kinders sien en ervaar ook baie keer seremonies as ’n lys van instruksies en aksies waarvan die bedoeling nie altyd duidelik is nie (veral aangesien hulle spanlede dit baie keer nie behoorlik uitvoer nie).

Aangesien kinders so visueel ingestel is en hou van rekenaarspeletjies en video’s, is daar besluit om die seremonies op rekenaar beskikbaar te stel!

 

Onderwerp:

Vlaghysing, Vlagstryking, Vlagpresentering, Vlagverwydering