Hoe om tekens van trauma te herken

Kategorie:

Weerbaarheid

 

Beskrywing:

Identifisering van kinderslagoffers van misdrywe

Artikel 28 van hoofstuk 2 (Handves van Regte) in die Suid-Afrikaanse Grondwet (Wet 93 van 1996)

bepaal dat kinders die reg het om beskerm te word teen mishandeling, verwaarlosing, misbruik of vernedering.

 

Onderwerp:

Traumaherkenning