Hoe om Tydlyn te speel

Kategorie:

Geskiedenis

 

Graad of Groep:

Graad 7 tot 12

 

Beskrywing:

Tydlyn is ’n speletjie wat die geskiedenis van Suid-Afrika uitbeeld as ’n tydlyn. Alle belangrike gebeurtenisse word sistematies en kronologies bygevoeg totdat die tydlyn voltooi is.

 

Tydlyn is gemaak om die geskiedenis van Suid-Afrika vir Verkenners op ’n interaktiewe manier te vertel. Die doel van Tydlyn is nie om datums te memoriseer nie, maar eerder om te sien hoe die gebeurtenisse op mekaar volg en hoe een die ander beïnvloed.

 

Onderwerp:

Geskiedenis van die Afrikaner