Hoe om uitreikprojekte te doen

Kategorie:

Lewenskuns

 

Graad of Groep:

Graad R tot 12

 

Beskrywing:

Voortrekkers leer baie waardevolle lesse deur uitreikprojekte. Dit is deel van Voortrekkerwees om diensvaardig en diensgerig te wees. Raak betrokke in die gemeenskap en doen iets vir ander. Dit is ook baie goeie bemarking vir Die Voortrekkers. Beplan vroegtydig en doen dit in Oktober wanneer dit Omgee-week vir Die Voortrekkers is.

 

Onderwerp:

Uitreikprojekte