Hoe om Voortrekkerdrag vir Drawwertjies aan te bied

Kategorie:

Voortrekkerlewe

 

Graad of Groep:

Graad R tot 3

 

Beskrywing:

Gebruik papierpoppe om verskillende Voortrekkerdrag vir Drawwertjies te wys.

 

Onderwerp:

Voortrekkerdrag