30 Mei 2022

Beplanning is die sleutel tot sukses!

“My kind se Voriespan speel krieket in Voortrekkertyd, terwyl die offisier op sy/haar selfoon sit en speel”, hoor ek ’n ouer kla. Ouers sal natuurlik grommerig hieroor voel! Spanlede geniet dalk die krieket, maar weet eintlik die offisier mors hulle tyd. Jy, as die offisier is natuurlik ook besig om jou eie tyd te mors én die doel heeltemal te mis! Hier is wenke.

 • Gaan sit aan die begin van die jaar met ’n kalender en jou kommando se jaarprogram en kyk hoeveel spanbyeenkomste daar is. Tel al die dae in kwartaaltyd wat julle kan bymekaarkom. Onthou om te kyk vir vakansiedae. As jou span in die laer grade is, kan jy tot aan die einde van die kwartaal bymekaar kom. Die ouer kinders, wat eksamen skryf, sal moontlik nie in eksamentye kom nie, so jy verloor ongelukkig daardie dae.
 • Kyk nou in die offisierehandleiding, werkboek en Verkennerlewe hoeveel temas daar is wat jy moet behandel.
 • Deel dit in die hoeveelheid spanbyeenkomste beskikbaar in, sodat al die werk gedek word. Wees realisties oor hoeveel jy per keer kan afhandel volgens jou span se ouderdom en aantal kinders in die span.
 • Kyk nou watter kentekens by die temas kan inpas. In Graad 4 word die tema “Versamelkuns” byvoorbeeld behandel. Met ’n bietjie ekstra werk kan die spanlede die Versamelkunskenteken verwerf.
 • Beplan ook uitstappies en spankampe, sodat jy die datums vroegtydig aan die ouers kan gee.
 • Nou kan jy aan die begin van die kwartaal/elke maand die geleenthede in meer detail beplan en die nodige hulpmiddels betyds regkry vir lekker, sinvolle spantyd!

Beplanning is die sleutel tot sukses!

Vyf…

Hier is vyf aktiwiteite van ’n ervare Voortrekkeroffisier wat Voortrekkers lekker maak.
Hierdie jaar gaan ons spanbyeenkomste so lyk:

 1. Kom bymekaar en speel volleybal / netbal (5 − 10 minute).

 2. Spanseremonie met ’n seremonieleier, gebeds- en saluutoffisier (15 − 20 minute).
  (Hier word basiese drilbewegings gedoen, presensie, bid, Bybel lees, PD-belofte word afgelê en ’n geestelike lied word gesing.)

 3. Kosmaak tyd (30 minute).
  (Verskillende vinnige maaltye soos omelette, worsbroodjies, burgers, noodles, toebroodjies, ensovoorts word deur die kinders self gemaak terwyl daar Voortrekkerliedjies gesing of werk bespreek word.)

 4. Voortrekkerwerk (30 minute).

 5. Lekker aktiwiteit (30 minute).
  (Dit kan enige iets wees waarvan die kinders hou en dit is die beloning vir hulle samewerking vanaf punte 1 – 4.)

  Totale tyd 120 − 150 minute.

Kreatiewe idees

Antwoord van opdrag 1 in die Intreekursus: Waarom het Die Voortrekkers vandag nog bestaansreg?

Voortrekkers is tydloos. Ons taal en kultuur bly altyd deel van ons erfenis. Voortrekkers bied, veral vandag, waar ons in ’n multikulturele-wêreld met Engels as die hoofbron van kommunikasie leef, die geleentheid vir jong Afrikaners om hul taal en kultuur te koester.  In vandag se gejaagde lewe, bied die Voortrekkers vir kinders die geleentheid om rustig te raak en die natuur te waardeer. In ’n prestasie-behepte lewe bied die Voortrekkers aan kinders die geleentheid om te ontspan en in ’n ontspanne omgewing ons kultuur te ervaar en om avonture te beleef. Die Voortrekkers het nie net vandag steeds bestaansreg nie, maar die Voortrekkers het selfs bestaansreg in die toekoms. Die Voortrekkers gee toekomshoop en leer aan kinders dapperheid, wilskrag en leierseienskappe. Dit alles is eienskappe wat in die verlede noodsaaklik was, wat vandag steeds noodsaaklik is en wat altyd noodsaaklik sal bly.

Die wetenskap van leer – aktiewe leer

Aktiewe leer word gedefinieer as ’n onderrigbenadering waar leerders by die leerproses betrek word deur middel van aktiwiteite of besprekings, in teenstelling om net ’n passiewe luisteraar te wees. As leerders besig is met aktiewe verwerking van inligting, is dit waarskynlik dat hulle dit sal onthou en kan toepas. Geleentheid moet geskep word vir aktiewe leer. Beplan dus spanbyeenkomste waar Voortrekkers aktief betrek word deur speletjies, aktiwiteite, deelname, handwerk en besprekings.

Volg die skakel hieronder en toets jou kennis oor Voortrekkers!