Die Vaart van VTS Seejol, 2018

Op 22 Junie het die Vaart begin toe 4 busse met groot verwagting vanaf Waterkloof Hoërskool vertrek het. Die reis na Hartenbos het baie goed verloop en langs die roete is daar by verskillende plekke aangedoen om nog Matrose op te laai (Randburg, Kroonstad en Bloemfontein).  Op die Vaart was daar Matrose van Transvaal, Vrystaat en Kaapland.

Teen Saterdagmiddag het die busse in Hartenbos aangekom en het die Matrose aan boord gegaan.  Gou het die Matrose hulle Baksdekke (slaapplekke) ingerig en seker gemaak dat daar nie sommer nattigheid kan inkom nie, en dat die nagwinde nie hulle slaap kan versteur nie.  Al die Matrose het serpe gekry, gekleur volgens die Divisie waarin hulle is, sodat almal maklik uitgeken kan word.

Die Matrose het sommer gou aanklank gevind by hulle Divisieleiers en offisiere en is daar hegte bande gesmee.

Die Graad 8-Matrose is by Voormasdivisie (Seekunde) waar hulle baie pret het.  Hulle het tydens die vaart die NSRI besoek en daar geleer watter rol hulle vervul, asook hoe hulle te werk gaan wanneer hulle ’n reddingsdaad moet verrig.  Daar is ’n besoek aan die Mosselbaai-Ligtoring afgelê, waar sommige Matrose so ’n bietjie jellie in die bene gekry het toe hulle bo-op die toring staan.  Die Matrose het’n ent in die woude rondom George gaan stap en ook uitgeslaap, waar hulle self aandete moes maak.  Die Voormasmatrose sê hulle het die Vaart vreeslik geniet en wil graag weer in 2019 die Vaart meemaak.

Graad 9-Matrose is in die Grootmasdivisie (Strandstudie).  Dié Matrose het ’n heerlike bootspeletjie gespeel, waar elke span as groep moes saamwerk om ’n leidraad te kry sodat hulle na die volgende hawe kan vaar.  Tydens die speletjie is die teorie getoets wat reeds aangeleer is. Hulle het ’n heerlike uitstappie na die Kangogrotte gehad, waar een van die Matrose sy sangtalent openbaar het en ’n paar matrose na hulle asem laat snak het. Dié aand het die Divisie in ’n grot buite Glentana gaan slaap.

Die meeste van die Graad 10-Matrose is in die Kruismasdivisie (Strandvernuf).  Die groep Matrose sê die uitslaap van twee aande op die duine buite Vleesbaai, was vir hulle die hoogtepunt van hulle kamp.  Hulle moes skuilings inrig, water ontsout en allerhande ander take verrig sodat hulle voorrade kon aankoop om hulle tyd op die duine makliker te maak.

Die res van die Matrose skakel in by die Sinkers (Hengel), die Duikers (Snorkelduik), die Kotters (Seeroeikunde) of die Griffiers (Kampkommunikasie).  Vanjaar se Sinkers het die rekords laat spat en talle visse gevang!  Die Duikers het op ’n paar natuurskone riwwe onderwater geduik en dit terdeë geniet. Die Kotters het alles en nog wat van roei geleer en ook wat jy moet doen wanneer jy in gevaarlike omstandighede beland.  Ons pragtige kampkoerant, Die Deining, is deur die Griffiers saamgestel. Hulle het ook elke oggend die kamp met ’n lawwe liedjie wakker gemaak, en deurgaans radio-uitsendings gedoen.

Kwartdekdivisie (Selfbehoud) het vanjaar ’n rekord aantal Matrose gehad.  Wat hulle doen, weet ander Matrose nie, want, soos met elke ander Selfbehoud wat aangebied word, onttrek hulle vroeg van die Vaart en kom eers teen die einde weer aan boord. Met groot fanfare is hulle terug verwelkom, al was hulle almal vuil en kon nie wag om te gaan stort nie.

Die Dekhande is die jongmense was vir die eerste keer as volwassenes op die Vaart kamp.  Die kursus word “kuier-kuier” afgehandel deur by elk van die Divisies in te skakel en aktiwiteite met hulle mee te maak. Gees word gebou en aandag word gegee aan die opleiding in die behoeftes van jeuglede.

Die reis terug is met gemengde gevoelens aangepak.  By verskillende dorpe en stede is aangedoen, waar ouers met groot verlange hul Matrose ingewag het. Nog ’n Vaart is verby. Ahooi tot 2019 se Vaart!

deur Marli Duvenhage