Hoe om te begin – speletjies

Hoe om te begin – speletjies

Dit is belangrik om lekker aktiwiteite met Voortrekkerspanne aan die begin van ’n nuwe jaar te doen. Speletjies is ’n goeie idee om mee te begin. Hier is ’n paar voorbeelde. Lees die wenke om idees te kry om ’n span in groepies in te deel. Een of twee speletjies kan ook elke week met ’n spanbyeenkoms gespeel word.

Graad: 1 tot 12

Onderwerpe: Speletjies, Kenmekaar

Stappe

 1. Lugballon

Elkeen kry ’n duidelik identifiseerbare ballon. Probeer om jou eie ballon in die lug te hou en die ander s’n op die grond te kry. As jou ballon die grond raak, is jy uit en die laaste ballon in die lug wen ietsie.

 1. Plaaswerf

Fluister die naam van ’n plaasdier in elkeen se oor. Op ’n gegewe oomblik moet almal die geluid van die dier maak totdat die teken gegee word dat hulle moet stop. Elkeen moet dan gou neerskryf watter diere hy/sy gehoor het. Die een met die langste lys wen iets.

 1. Saamspring

Laat die groep in ’n kring staan met arms op mekaar se skouers. Op ’n gegewe teken moet almal gelyk in die lug opspring. Doen dit ’n paar keer totdat almal gelyk is.

 1. Saambind

Verdeel groot groep op in kleiner groepe van 4 tot 6. Laat elke klein groepie in ’n kring sit met hulle rûe na mekaar. Elke groep kry ’n bolletjie wol (ewe lank). Daarmee moet hulle hulself vasbind. Die eerste wat klaar is, wen.

 1. Bol wol

Almal staan in ʼn kring. ʼn Bol wol word heen en weer gegooi. Elkeen moet iets persoonliks aan die groep vertel (soos deur die spanoffisier bepaal), die punt van die wol vashou en hom weer vir iemand anders gooi. Die web wat so gevorm word kan ook simbolies wees van die eenheid van die groep.

 1. Voorwerp-onderwerp

Twee lede kies ’n voorwerp in die vertrek en bespreek dit sonder om die “naam” te noem. Wanneer iemand in die groep die voorwerp korrek identifiseer, is dit die volgende paar se beurt. Die speletjie kan moeiliker gemaak word deur iets buite die vertrek te kies.

 1. Voel & vertel

Elke groep staan agter mekaar in ’n ry. Die agterste persoon kry ’n diagram of skets wat hy met sy vinger op die persoon voor hom se rug moet teken en dié weer op die volgende se rug. Die voorste persoon teken dit wat hy gevoel het op ’n papier en vergelyk dit met die oorspronklike.

 1. Skuifspeldketting

Verdeel die groep in gelyke spanne. Elkeen ontvang ’n aantal skuifspelde. Almal begin gelyk en die span met die langste ketting in die kortste tyd wen.

 1. Rondskrywe

Verdeel die groep in spanne. Gee aan elke span dieselfde beginsin van ’n storie. Elkeen in die groep moet ’n sin byskryf om die storie te voltooi. Wanneer die tyd verstreke is, vertel elke span sy storie aan die res van die groep.

 1. Neurie die deuntjie

Gee aan elkeen ’n papiertjie met die naam van ’n volkswysie op. Almal begin gelyk neurie en probeer om ’n span te maak met almal wat dieselfde wysie sing. As die groepies gevorm is, moet elke span dan hulle lied vir die res van die groter groep sing.

 1. Kan jy my uitvang?

Die groep word in pare opgedeel. Die pare staan teenoor mekaar in twee rye. Elkeen kyk vir sy maat. Laat so 30 sekondes toe waarin hulle die maat se voorkoms deeglik moet waarneem. Almal draai dan om (rûe na mekaar) en kry 15–20 sekondes om iets aan hulle voorkoms te verander. Dit moet subtiel wees, maar tog sigbaar vir die maat, bv. sit jou horlosie aan die ander pols, maak ’n knoop los of vas ensomeer. Almal draai weer om en kry 30 sekondes om te sien wat verander het.

 1. Waar was jy?

Kies ’n jaar of ’n datum en laat elkeen in die groep vertel wat sy/hy toe gedoen het. (soos Desember 2014)

 1. Ek het nog nooit …

Elkeen kry ’n paar lekkertjies. Nou moet almal ’n beurt kry om te sê: “Ek het nog nooit …” Almal in die groep wat dit al WEL gedoen of beleef het, moet ’n lekkertjie aan die spreker gee.

Wenke

 1. Hier is ’n paar idees om spanne in groepe in te deel.

Taxi-ry: Bepaal hoeveel persone in ’n taxi mag ry – 2, 3 of 4 (afhangend van hoe groot die groep moet wees). Sê dan: “Ry in die taxi”. Die spanlede moet dan so vinnig as moontlik in ’n taxi “klim” met die regte aantal mense en ry. Hou dan die groepe vir ’n verdere aktiwiteit.

Kleur lekkers: Deel verskillende kleure lekkers uit (bv. Jelliemannetjies, smarties) en laat groepe indeel volgens die kleur van die lekkertjie.

Verjaarsdagmaand: Verdeel die groep volgens die maand (of maande bv. Januarie – Maart) waarin hulle verjaar.

Nommers: Begin en nommer, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ens. Laat dieselfde nommers bymekaar staan bv. al die nommer 1’s, al die nommer 2’s ens. Nommer volgens die aantal groepe wat benodig word.

Legkaart: Plak prente op kartonne (A4). Sny elke prent in verskillende dele (soos ’n legkaart). Die moeilikheidgraad van die legkaart word bepaal deur die graad waarin die kinders is. Gee vir elkeen ’n stuk van die legkaart. Laat spanlede mekaar soek en die legkaart bou.