Aanlyn leer word nou al meer gebruik

deur Karin Stoffberg

Die Covid-19-pandemie het die manier van onderrig onherroeplik verander. Daar word voorspel dat meer instansies sal beweeg na digitale opleiding of ’n kombinasie van digitaal en tradisioneel. Oord Oosterlijn bied juis ’n virtuele Spanhanteringskursus vanjaar aan. Een van die voordele is dat Voortrekkers oor die hele land by die opleiding kan inskakel.

Die vraag is natuurlik of aanlyn leer beter is as tradisionele leer. Navorsing bewys dat daar nie ’n noemenswaardige verskil is tussen ’n kursus wat aanlyn en ’n kursus wat op die tradisionele manier aangebied word nie. Om die waarheid te sê, is ’n aanlyn kursus eindelik bietjie beter. Die rede is dat opdragte en aktiwiteite ingehandig moet word. Die kursusganger kan nie “wegraak” soos in ’n kursuslokaal waar die kursusaanbieder ’n lesing gee nie. Die ander voordeel is dat materiaal visueel aangebied kan word met multimedia. Met aanlyn leer moet die kursusganger self deur die aanbiedingsmateriaal werk en die vrae beantwoord. Aanlyn leer is ’n alternatief. Die regte lewe is altyd beter as die aanlyn lewe! Die interaksie met ander Voortrekkers tydens opleidingsgeleenthede is van onskatbare waarde. Ons moedig dus volwassenes aan om in 2021 opleidingsgeleenthede by te woon.

Die mentorskapkursus is ’n kort aanlyn kursus wat deur prof. Willem Boshoff ontwikkel is. Die mentorskapkursus is ’n verrykingskursus vir Voortrekkeroffisiere. Dit is daarop gerig om Voortrekkeroffisiere bewus te maak van hulle rol as mentors vir ander offisiere. Om ’n mentor te wees, is om te kan luister en om eie ervaring met ’n ander te kan deel. Voortrekkermentorskap is informeel en staan op ’n vriendskapbasis. Die kursus is gerig op besture en gevestigde offisiere om mentorskap aan nuwe offisiere te bied. Om die kursus te doen, kies Voortrekkerloopbaan vanaf die Voortrekkers se webtuiste: voortrekkers.co.za

Daar het vanjaar reeds 55 Voortrekkers aanlyn kursusse voltooi. Baie dankie aan elke volwassene wat bereid is om tyd te spandeer om hulle kennis en vaardighede uit te brei. Aanlyn kursusse wat later vanjaar beskikbaar gaan wees, is Tydbestuur (September 2020), Konflikhantering (Oktober 2020) en Aanbiedingsvaardighede (Oktober 2020).