Bybelmonument te Doornkloof – Een vir die boeke!

deur Karin Stoffberg

Doornkloof se gebiedskampe het baie goed afgeloop. Voortrekkers van regoor Vrystaat en Noordwes het die kampe bygewoon. Daar was net meer as 630 Voortrekkers by die gebiedskampe.  Die Vrystaat is baie opgewonde dat jeuglede se getalle meer was vir die 2023 kampe, wat ʼn oplewing wys in ons jongmense.

Die Bybelmonument is spesifiek gemaak ter herdenking van die Bybel in Afrikaans se 90 jaar vieringe.  Die Voortrekkers in die Vrystaat het gevoel die monument moet op Doornkloof opgerig word, want dit is die hart van die Vrystaatse Voortrekkers en dit gaan daar deur verskeie persone besoek kan word.  Die eerste hoofleier, Dr NJ van der Merwe, wie ook op Doornkloof begrawe is, het die voorstel gemaak om die Bybel te vertaal in Afrikaans in die Vrystaatse Sinode van die NG Kerk.  Hy was ook deel van die groep wie die eerste Bybels in Kaapstad ontvang het.

Die Vrystaatse Voortrekkers het hande gevat saam met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika om die spesiale geleentheid te gedenk.  Die monument is opgerig deur befondsing van ʼn eksterne donateur en Die Voortrekkers Vrystaat. Die graniet is vervaardig deur Stefan Liebenberg van Liebenberg Graniet in Bloemfontein. Elke kind wie deel was van die seremonie om die monument te onthul het ook ʼn spesiale medalje van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika ontvang. So ver ons weet en in oorleg met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is dit die enigste monument wat in 2023 vir die gedenkjaar opgerig is.

 

Die monument simboliseer die Bybel en Psalm 119:105 is juis bevestigend dat die Bybel ons lig vir ons lewenspad is.

 

Die grondslag van Die Voortrekkers is : God Drie-enig se openbaring aan ons deur die Bybel en die skepping. Dit is ook ʼn aanduiding hoekom ons die spesiale gedenkjaar van die Bybel wou vier.