Die Transvaal Presidentsverkennerkonferensie: eietyds en rigtinggewend!

Jaco van der Walt

Na ’n leeftyd van kamp, papierborde en koue storte, het die Transvaal Presidentsverkennerkandidate vanjaar ’n nuwe PV-ervaring gehad. Vir die heel eerste keer is ’n wêreldklas-konferensie aangebied by die Afrikaanse Hoër Seunskool in Pretoria, waar ’n unieke ondervinding elke kandidaat voorberei vir die opwindende grootmenslewe wat wag.

Die konferensie het weggespring met ’n ekspo waar kandidate getaak is om in spanverband hulle eie Voortrekkerstorie uit te beeld. Die ekspovloer het gekrioel van besoekers wat by elke uitstalling stilhou om te kyk, luister en proe. Verskeie organisasies, insluitend ATKV-postmatriek, Solidariteit Jeug, Aros en Akademia, het ook die ekspo bygewoon om eerstehands ons Presidentsverkenners te ontmoet.

Voortrekkerspanne se uitstallings is geëvalueer in verskillende kategorieë en wenners het weggestap met kontantpryse, spannaweke en selfs vliegtuigkaartjies.

Die groter deel van die konferensie het bestaan uit drie bane wat in parallel aangebied is. Op enige gegewe tyd is drie sessies aangebied en kandidate kon self kies watter sessie om by te woon. Die konferensie-app het elke sessie se onderwerp, sowel as inligting oor die aanbieder, beskikbaar gestel sodat kandidate ’n ingeligte besluit oor hulle bywoning kon maak.

Onder meer is sessies aangebied om kandidate te leer om suksesvolle stiltetyd te handhaaf, wenke vir goeie etiket en kleredrag, belastingbeginsels vir entrepreneurs, advies vir die koshuislewe en hoe om standvastig as ’n Christen in ’n moderne werksomgewing te funksioneer. Daar was selfs ’n sessie waar kandidate geleer het hoe om eenvoudige resepte in ’n eerstejaarswoonstel te maak!

Verskillende hoofredes is ook aan die konferensie gelewer. Die politieke ontleder Theo Venter het gesels oor die Afrikaner in die huidige politiese klimaat en dr. Theo de Jager, voorsitter van die wêreld landbou-unie, het kandidate direk aangespreek oor die bydrae tot die samelewing wat vereis word van jong Suid-Afrikaners.

Omdat kandidate die vryheid gehad het om hulle eie konferensieprogram saam te stel, maar steeds moes voldoen aan minimum bywoningsvereistes, is tegnologie ingespan om elke kandidaat as teenwoordig vir ’n sessie in te skandeer.

Daar was tyd vir pret ook! Tydens een van die groepsaktiwiteite is kandidate getaak om monsters uit speelklei te bou en daarna oorlog te voer (met ’n stel baie ingewikkelde spelreëls!). Vrydagaand is die konferensie informeel afgesluit met ’n optrede van Josua na die Reën, en wat sou ’n Voortrekkergeleentheid wees sonder ’n laataand kampvuur en warmsjokolade!

Die konferensie het formeel afgesluit met die Transvaal Gala-funksie waar kandidate reeds hulle onderskeie toekennings ontvang het – nog ’n eerste vir die jaarlikse spoggeleentheid!

Die Transvaal PV-konferensie het vanjaar ’n nuwe koers aangegee vir die Presidentsverkennerproses. Nou, meer as ooit tevore, is dit nodig om ons jongmense toe te rus met die nodige kennis en vaardighede om met ’n voorsprong die wêreld te betree.