Die Voortrekkers se 24ste Kongres te Graaff-Reinet

100 jaar gelede besluit ’n jong onderwyser van die Volkskool in Graaff-Reinet om ’n Voortrekkerspan te stig. Die onderwyser was Japie Heese. Hy was die eerste sekretaris van Die Voortrekkers en het dan ook later die Hoofleier geword.

Die afgelope week het verskeie Voortrekker-aktiwiteite in die dorp plaasvind, met die hoogtepunt van ’n nasionale kongres in die einste skoolsaal waar die eerste Voortrekkers in die Kaapprovinsie begin is.

Die Voortrekkers is ‘n Suid-Afrikaanse jeugorganisasie vir Afrikaanse seuns en meisies. Die internasionale beweging, wat ook in Namibië posgevat het, is op Christelike nasionale beginsels gegrond. Elke vier jaar word ‘n nasionale kongres gehou. Daar is ‘n uitvoerende bestuur met hoof- en dagbesture in die onderskeie provinsies.

Die Voortrekkers streef daarna om:

  • Afrikanerkinders se karakter deur Bybels-Christelike waardes vorm.
  • Afrikanerkinders die geleentheid bied om hul kultuur in die natuur deur avontuur te geniet.
  • Afrikaners begelei om as oortuigde Christene nie net Bybelse waardes in hul persoonlike lewens uit te leef nie, maar ook om gemeenskapswaardes deur middel van diens, deelname en standpunte te help vorm.
  • Afrikanerkinders help om lewensvaardighede te ontwikkel om as uitnemende en diensbare leiers ‘n betekenisvolle en positiewe bydrae te lewer tot die land en die kontinent.
  • Afrikanerkinders ‘n tuiste bied waarin hulle Afrikaners se geskiedenis, taal, kultuur en tradisies ten volle kan uitleef en geniet.

Hierdie ideale het oor dekades neerslag gevind in die wese, waardes en strategiese doelwitte van Die Voortrekkers om jong Afrikaners as uitnemende leiers te ontwikkel.

Tydens die kongres, word ’n nuwe Hoofleier asook nuwe leiers van elke gebied gekies. Tydens die 24ste Nasionale kongres, is Dr Karin Stoffberg as die nuwe Hoofleier van die beweging verkies. Sy is dan ook die eerste vrou wat hierdie eer te beurt val en is dan ook paslik, saam met die ander gebiedsbesture in die pragtige Groot Kerk amptelik in haar nuwe posisie bevestig/ingelyf. Ons wens haar alle sterkte toe en ons is opgewonde om saam met haar koers te hou.

Die dorp het gewemel van Voortrekkers met ongeveer 350 afgevaardigdes en waarnemers wat die kongres bygewoon het. Daar is ook vyf nuwe gebiede gestig, naamlik Bergenbos, Oosterlijn, Oosvaal, Leeuwenveld en Oos-Kaap.

Dit laat ons sommer uitsien na die volgende kongres wat in 2027 plaasvind.