Hoe om die leuse van die Voortrekkers te verstaan

Hoe om die leuse van die Voortrekkers te verstaan

Hier is ʼn paar voorbeelde om die leuse van die Voortrekkers by spanlede in te prent.

Graad: 1 tot 7

Onderwerpe: Die leuse van die Voortrekkers

 

Stappe

  1. Vertel die Geskiedenis van die ontstaan van die leuse.

Op 1 Augustus 1931 het die stigtingskomitee van Die Voortrekkers in Pretoria vergader om onder andere te besluit oor ʼn geskikte leuse. Tydens die ontstaan was verskeie leuses voorgelê, onder andere die volgende: Waak en Werk (Graaf-Reinet), Vorentoe (Malan-kommisie), Padlangs (Eybers-kommisie).

Nie een van die leuses was vir die stigtingskomitee geskik nie. Skielik het NJ van der Merwe uitgeroep: “Wat van: Hou Koers!?” Die voorstel is dadelik met groot geesdrif aanvaar. Vandag is die “Hou Koers”-leuse seker een van die bekendste organisasieleuses in Suid-Afrika. JD Kestell het later jare gesê: “Die persone wat daardie leuse gekies het, het soos die Romeinse boumeesters van ouds, sterker gebou as wat hulle gemeen het.”

Hier is ʼn paar aktiwiteite en speletjies om die leuse in te oefen.

  1. Laat elke spanlid die leuse van die Voortrekkers op ʼn ander manier sê byvoorbeeld hartseer, opgewonde, sag, hard, kwaai, vriendelik Jy mag nie die leuse soos enige van die vorige spanlede sê nie.
  2. Pak die leuse uit. Gebruik lekkers, klippies of enige voorwerpe.
  3. Bou die leuse met letters.

Maak ʼn kopie van die letters wat die woorde Hou Koers spel en knip dit uit. Plaas die kaartjies, gesig na onder op ʼn tafel wat teen die muur staan. Maak stelle kaartjies vir die aantal spanne. Die kaartjies is geskommel.

Verdeel die groep in twee spanne. Die spanne staan in ʼn ry agtermekaar, ʼn ent van die kaartjies af. Die voorste kind in elke span hardloop en draai ʼn kaartjie om. Die letter word met Prestik aan die muur of op die tafel vasgeplak, in ʼn poging om Hou Koers te spel. Elke span spel die woorde afsonderlik. Die kind hardloop terug, raak aan sy spanmaat en gaan staan agter. Die span wat eerste Hou Koers gespel het, is die wenner.

  1. Druk elke letter van die leuse Hou Koers op ʼn A4 uit. Pak die letters ʼn entjie uit mekaar op ʼn oop stuk grond of gras uit. Baken die gebied vir die speletjie af. Laat die spanlede tussen die letters rond hardloop. Sodra die leuse Hou Koers uitgeskree word, moet elke spanlid op ʼn letter gaan staan. Slegs een spanlid per letter. Die spanlede wat nie staanplek kry nie, is uit. Neem dan ʼn letter weg. Laat hulle weer rondhardloop tot Hou Koers weer geskree word. Die spanlid wat dan nie ʼn plek kry nie, is uit, Hou so aan totdat daar net een persoon oor is.
  2. Hou ʼn vasvrae

Uit hoeveel letters bestaan die leuse van die Voortrekkers? 8

Wie het die leuse voorgestel? Dr NJ van der Merwe

Wat is die betekenis van die leuse? Die leuse Hou Koers wys enersyds op Die Voortrekkers se verbondenheid met die verlede, maar ook op ons toekomsgerightheid. Die Voortrekkers beweeg rigtingvas volgens vaste beginsels vorentoe.

In watter jaar is die leuse voorgestel? 1931

Watter Voortrekkerlied begin met die woorde: “As die lente oor die velde …”? Die Hou Koerslied

Bronne

Langner, Dr D. (2017). Voortrekkerspore – Hou Koers Jaarblad 2016. Pretoria: Die Voortrekkers.