Kaapland se suksesvolle opleidingsnaweek

Die Voortrekkers Kaapland het van 9 tot 11 Februarie ’n geslaagde Volwasse opleidingsnaweek op hul Wes-Kaapse kampterrein te Wemmershoek gehou. Ongeveer 150 volwassenes het dit bygewoon van sover as Kathu, Vryburg, Upington en Port Elizabeth. Afrikanerlewe, Spanhantering, Voorslag Voorbereiding en Voortrekkerbestuur is aangebied deur kundige offisiere sowel as gasaanbieders. Die naweek is geopen deur Gebiedsleier Anton Erwee, wie Kaapland se toekomsplan en doelwitte uitgestippel het. Kaapland was ook bevoorreg om die Voortrekker Hoofdagbestuur te verwelkom. Hoofleier Danie Langner, AHL Elizma Smith en AHL Karin Stoffberg kon ’n tydjie van hul Hoofdagbestuur-vergaderings afknyp en het ook aanbiedings gelewer. Ten spyte van vol programme het kursusgangers nie geskroom om saans na die verrigtinge om die kampvuur bymekaar te kom en lewendige gesprekke oor die Voortrekkerbeweging voort te sit nie. ’n Puik gereelde samekoms met uitstekende uitkomste.