Kamp Murgpyp

Annemie Bosman

Kamp Murgpyp op Doornkloof Vrystaat het goed afgeloop. Ons het ’n suksesvolle kamp agter die rug en is dankbaar dat daar geen beserings was nie. Ons kinders het hierdie jaar teen ’n rekordtyd klaargemaak en ek dink die vals alarm voor die tyd het die ding gedoen. Dankie vir elke Offisier wat deel was van Operasie Murgpyp.  Sonder julle sou die kamp nie geslaagd gewees het nie. Ons was 169 Jeuglede en 37 Offisiere. Die lekker koud kry die oggend van Operasie Murgpyp was die moeite werd gewees, want die gesiggies na die tyd was vir ons ’n groot genot. Soveel kinders het min selfvertroue gehad, was erg bang gewees en na die tyd het hulle kom dankie sê omdat ons hulle moed ingepraat het voor die tyd om die operasie te gaan doen. Elkeen kon na die tyd sê EK KAN, EK WIL EN EK MOET!  Hulle het besef dat hulle in hulleself moet glo. Dit is verseker ’n voorreg om ’n Voortrekker te kan wees en om ’n verskil in ’n kind se lewe te kan maak.