Kampvuurgesprek vir volwassenes

Op 16 Maart het Staatmakers, Heemraadslede en Offisiere byeengekom vir die eerste Volwasse Kampvuurgesprek, gereël deur die Transvaalse Staatmakerraad.

Dit volg nadat daar ’n behoefte ontstaan het om ’n gespreksforum te begin om volwasselede, spesifiek ons jong volwassenes, te bemagtig om in sekere situasies, binne die Voortrekkeromgewing, op te tree. Tydens hierdie kampvuurgesprekke word volwasselede onder leiding van ’n kundige ’n situasie voorgehou, en deur gesprek word ’n werkbare veilige oplossing ontwikkel oor hoe om sekere situasies te hanteer in terme van Die Voortrekker se Grondwet, die Kinderwet, ensovoorts, wat die volwassene beskerm.

Tydens hierdie eerste gesprek was die tema ­Situasies in Die Voortrekkers, wat onder leiding van Dirk van der Berg aangebied en deur Zandra Machin gefasiliteer is. Dirk van der Berg het ’n maatskaplike handleiding, wat onlangs deur Helpende Hand ontwikkel en beskikbaar gestel is, as scenario beginpunt gebruik. Hierdie handleiding lei vrywilligers, of in ons Voortrekkeromgewing volwasselede hoe om uit ’n kundige oogpunt sekere situasies met ons jeug te benader, en het ook kontakbesonderhede van organisasies wat bystand en ondersteuning kan verleen. Verskeie scenario’s word in die handleiding bespreek en uit die gespreksgroep het soortgelyke situasies na vore gekom, wat dan ook bespreek is. Dit sluit situasies in soos: hoe om kinders met verskillende seksuele oriënterings in ’n span te hanteer, hoe om jou lawwe penkopspan te bestuur en ook hoe om ons volwasselede te beskerm in konflik situasies tussen jeuglede en hul ouers.

’n Opsomming van die gesprek sal tydens die volgende kampvuurgesprek beskikbaar gestel word en navrae kan gerig word aan transvaal@staatmakers.co.za. Helpende Hand se handleiding is ook aanlyn gratis beskikbaar by www.helpendehand.co.za/maatskaplike-hulp-handleiding/ en word hoogs aanbeveel vir elkeen wat met ons jeug werk!

Deur: Werner Beineke