Kathu hou e-kamp

deur Nicolaas Zaayman

Op Saterdag, 18 April 2020, het die Voortrekkers van Kathu-kommando ’n e-kamp aangebied, so midde die tydperk van die grendelstaat.

Uitnodigings na die e-kamp is uitgestuur en groot opgewondenheid het vooraf oor die kuberruim geheers.

Alle reëlings en kampreëls is per WhatsApp aan die deelnemers deurgegee en hulle moes vooraf ook per WhatsApp inskryf vir hierdie e-kamp.

Onthou, die Voortrekkers is mos ook digitaal en ons probeer dit uitleef.

Na die ontbyt van ’n heerlike broodjie gemaak van grondboontjiebotter, het die kampers oefeninge gedoen volgens spesifieke instruksies, na aanleiding van die letters in jou naam. Selfs die offisiere en die ouers wat die e-kamp meegemaak het, het dit nou geniet!

Elke lid moes ook Die Voortrekkers se leuse, Hou koers, uit”oefen”.

Na die oefeninge moes elke kamper ’n musiekinstrument maak.  Die kreatiwiteit van die kampers was bewonderenswaardig!

Met die aanbreek van middagete, moes elke lid vir hom-/haarself ’n broodjie maak.

Na middagete moes die kampers hul musiekinstrumente inspan op die wysie van “tokkel jou kitaar”.  Dit was so lekker om almal se weergawes hiervan te hoor.

’n Collage van die offisiere se foto’s uit hul skooldae, is uitgestuur en die kampers moes raai watter foto wys na watter offisier.

Verskillende soorte knope is aan verskillende grade toegewys en die kampers moes hul vaardighede behoorlik gebruik om dit te maak.

’n Heerlike soethappie moes ook gemaak word.  Die resep vir rotskoekies is uitgestuur en die kampers moes dit maak.

Die Ontdekkers (Graad R en voorskoolse lede) moes ’n ossewa teken, terwyl die res van die kampers hul kennis van die 10 Voortrekkerkodes moes toepas op ’n periodieke tabel van emosies; watter kode pas by watter emosie.

Die dag is afgesluit met elke gesin wat gebraai het.

Tydens en na elke aktiwiteit moes die kampers foto’s en video’s instuur as bewyse van hul deelname en hoe elkeen self die opdrag van die aktiwiteit uitvoer.  Sodoende kon bepaal word of alle kampers al die aktiwiteite gedoen het of nie.

Aan die einde van die kamp het elke kamper ’n e-sertifikaat ontvang as bewys van deelname.  Hierdie kamp tel dan ook as deel van hul ABC-punt aan die einde van die jaar.

Baie dankie aan nig Endri van Vuuren en neef Nicolaas Zaayman met al die reëlings en organisasie.