Kestell-kranslegging 2017

Die Vriende van die Oorlogsmuseum hou jaarliks in Februarie ’n Kestell-gedenklesing en kranse word gelê by die graf van ds. JD Kestell by die Vrouemonument en by die grafte van mev. Kestell en hul dogter in die Memoriam Begraafplaas.

Vader Kestell soos hy ook onder die boeregemeenskap bekend gestaan het, is gebore te Pietermaritzburg, 15 Desember 1854 en oorlede op 9 Februarie 1941, in Bloemfontein.  Hy was predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, Bybelvertaler, skrywer, rektor van Grey-Kollege en ook kultuurleier.

Ds. JD Kestell het tydens die Anglo-Boereoorlog, 1899 tot 1902, ’n integrale rol as geestelike leier gespeel en het ter velde gereeld geestelike leiding aan die boere verleen.  Na sy dood is hy as deel van die driemanskap aan die voet van die Vrouemonument begrawe, saam met pres. MT Steyn (staatsman) en genl. CR de Wet (krygsman). Na hom word verwys as die Godsman.

Ds. JD Kestell het ook ’n groot rol gespeel in die stigtingsjare van Die Voortrekkers.

Op 18 Februarie 2017 is daar kranse gelê namens Die Voortrekkers, Ons Kinderhuis, C & N Meisieskool Oranje, Die Oorlogsmuseum, Huis Kestell-UV en die Bybelgenootskap van SA.

Na afloop van die kransleggings is ’n lesing deur Joan Abrahams aangebied met die tema van “Die Kestell-vroue”.

Deur: Willie Engelbrecht