Leierskamp 2018 – ’n Fees van ’n kamp

Op Donderdag 29 Maart het die Piet Geyer-terrein op Doornkloof uit sy nate gebars om die graad 10-Verkenners te verwelkom. Met vrolike musiek, vriendelike offisiere en wapperende vlaggies kon die opgewondenheid vir die kamp nie weggesteek word nie! Die Vrystaatse Vories het geweet dat hulle hier tuis hoort en dat hiérdie kamp vir hope pret sal sorg!

Leierskamp is deel van die April-Verkennerkampe wat deur die Vrystaatse Voortrekkers aangebied word. Op hierdie kamp word die spesialisasies, Dienaar leier en Selfverwesenliking, verwerf. Die kamp poog om hierdie noodsaaklike vaardighede aan die Verkenners oor te dra deur ervaringsleer. Vir elke aspek van die kamp neem die Verkenners deel aan ’n aktiwiteit en eers daarna word die kennis daarvan oorgedra. Kom loer saam met ons wat ons alles so speel-speel en al laggende aangepak het …

Elke oggend skop die dag af met ’n op-en-wakker sessie, want ’n gesonde liggaam huisves mos ’n gesonde gees! Wanneer al die stort en skrop verby is, word daar ’n geruime tyd aan stiltyd in die natuur spandeer. Tydens die stiltetyd word daar gefokus op wat die Bybel ons leer oor leierskap en hoe ons dit prakties kan toepas deur ons Christenskap.

Gedurende die dae word daar op verskillende aspekte van lewensvaardighede en leierskap gefokus. Daar word deelgeneem aan ’n probleemoplossingsbaan waar almal koppe bymekaar moet sit om ’n oplossing te kry. Ons is baie bevoorreg om ’n ten volle toegeruste leierskapontwikkelingsbaan tot ons beskikking te hê en hierdie dag is beslis ’n hoogtepunt vir almal! Wanneer ons geleer het om probleme op te los, leer ons hoe om konflik te hanteer. Ons was bevoorreg om ons konflik rondebaan hierdie jaar in en om die Beesvelddam aan te bied. Dit was ’n unieke ervaring vir die Verkenners en dit was beslis ’n eerste vir sommige om in ’n regte plaasdam te swem!

Konflik kan egter nie opgelos word sonder dat daar effektiewe kommunikasie is nie. Die Verkenners kry die geleentheid om aan ’n verskeidenheid kommunikasie-spele deel te neem om hul ervaring, kennis en praktiese vaardighede uit te bou. Dit is egter nie al vaardighede wat ’n leier benodig nie. Daar word van leiers verwag om sekere eienskappe aan te leer, onder andere waagmoed, durf en deursettingsvermoë. Die abseiltoring was beslis ’n uitdaging én vir baie was dit ’n groot oorwinning!

Leiers moet egter ook weet dat ons almal oor verskillende eienskappe beskik en dat elkeen op ’n ander manier kan bydrae tot die sukses van ’n groep. Wanneer ons hierdie aspek besef en erken, dan leer ons hoe om mekaar te waardeer. Op die kamp word die Verkenners prakties die geleentheid gebied om waardering vir mekaar te betoon. Die waarde van hierdie aktiwiteit sal ’n hele paar Verkenners vir altyd na aan die hart lê. Wat bly dan nog oor om ’n suksesvolle leier te wees? Jy moet jou saag altyd skerp hou en onthou om na jouself ook te kyk.

Tussendeur is daar ook praktiese aspekte rondom formele leierskap ingeoefen deur middel van ’n kongres en ’n parlement. Die Verkenners kon in partye verdeel en hulle kon self beplan en stem vir die aandprogramme. Tydens die aandprogramme is daar deelgeneem aan ’n aantal prettige aktiwiteite wat gestrek het van piekniek onder die sterre tot ’n dinee. As jy nie hier was nie, het jy beslis iets gemis!!

Saam met al die opwinding, speel, lag en vriende maak, is elke aand afgesluit met aandgodsdiens en ’n refleksie oor die dag wat was. Ons het ook deelgeneem aan ’n besonderse geleentheid Sondagaand toe elk van die kampe ’n geleentheid gebied is om ’n geestelike lied te sing terwyl daar absolute stilte oor die plaas was. Dit was ’n hoendervleis-oomblik om te hoor hoe die klowe die liedere laat weergalm. Wat ’n wonderlike voorreg om ons Here so tasbaar in die natuur te ervaar!

Wat ’n voorreg om ’n Vorie te kan wees! Leierskamp 2018 was ’n fees!

deur Liezel Naude