Lewenslange leer is selfleer

deur Karin Stofberg

Op 7 Mei 2012 verskyn ’n artitkel deur Flip Buys met die titel: “Lewenslange leer is die sleutel tot die toekoms.” Hy skryf daar is net een antwoord vir lewenslange verandering en dit is lewenslange leer. Hier word nie spesifiek verwys na grade en kwalifikasies nie, maar solank mens deurentyd bly leer.

Opleiding vandag is vir almal, nie net vir jongmense nie. Lewenslange leer is selfleer, aanleer van nuwe tegnologie en onder andere kursusse op die Internet. Leer gaan ook daaroor om gedurig nuwe vaardighede aan te leer, jou kennis uit te brei en jouself te ontwikkel.  ’n Organisasie wat nie ’n leerkultuur het nie, is ’n organisasie wat stagneer.  Die belangrikste is dat mense ’n leeringesteldheid moet kweek en jouself voortdurend moet bly ontwikkel.

Die Nasionale Offisieresaamtrek van 9 tot 12 Januarie 2020 is deur Voortrekkers oor die hele land bygewoon. Ongeveer 550 Voortrekkers het die opleidingsgeleentheid bygewoon. Dit getuig dat Voortrekkers hierdie ingesteldheid het om hulle self te ontwikkel en te leer.

Die aantal digitale kentekens wat in 2019 vir aanlyn leer in die Voortrekkers toegeken is: Intreekursus 127, Spanhantering 60, Voortrekkerbestuur 40, Kreatiwiteit 31 en Kort Verrykingskursusse 12. In totaal is 270 toegeken. Digitale kentekens word toegeken as ’n kursusmodule voltooi is. Ons is trots op al die Voortrekkers wat aanlyn kursusse voltooi.

Om jouself gedurig te ontwikkel, berei jy jouself voor vir ’n wêreld wat gedurig verander. Om opleidingsgeleenthede by te woon of aanlyn kursusse te doen, brei jy jou kennis uit, jy kry nuwe idees, leer om innoverend te dink en word dan toegerus om terug te ploeg in die Voortrekkerorganisasie.

Tydens ’n onlangse besoek aan Berlyn het ons die plein naby die Operahuis, Bebelplatz besoek.  Hierdie plein bevat die gedenkwaardigheid “The Empty library” ter herdenking aan die 20 000 boeke wat die Nazi’s op 10 Mei 1933 op die plein verbrand het. Op die plein is daar ’n plaatjie met die woorde: “Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen.” Die betekenis hiervan is: as mens kennis (boeke) vernietig, sal jy mense ook op die ou einde vernietig.

Ons moet dus ’n ingesteldheid hê om lewelslank te bly leer. Dankie aan elke Voortrekker wat tyd, kennis, en vaardighede vir die Voortrekkers gee om sodoende ’n verskil in die gemeenskap en in die jeug van ons land te maak.