Ons glo

Danie Langner

Die Voortrekkers se nasionale jaartema vir 2020 is: ONS GLO.

’n Joernalis het aan die einde van sy roemryke loopbaan vir die bekende Duitse teoloog, Karl Barth gevra: “Professor Barth, u het duisende artikels oor geloof geskryf, in u loopbaan het u op duisende plekke oor geloof gepreek en gepraat, in u rak staan 13 volumes kommentare op die Bybel, maar as u alles in een sin moet opsom, wat sal dit wees?” Karl Barth het sy bril afgehaal en skoongevryf terwyl hy oor die vrag nadink. Na ’n rukkie het hy geantwoord: “As ek al my werke oor geloof in een sin moet opsom, sal dit in die woorde van die bekende liedjie wees: ‘Jesus min my salig lot, dit weet ek uit die Woord van God’.”

Geloof is nie vir ons Voortrekkers ’n vae, abstrakte begrip of sentimentele aanhaling op Pinterest waarmee ons mekaar wil moed inpraat in moeilike tye nie. Geloof is vir ons Voortrekkers die vaste oortuiging dat God vir ons deur Jesus baie lief is en dat God Sy Woord sal hou. Ons weet God se beloftes is waar en sal gebeur, al sien ons dit nie dadelik nie. Hoekom? Want die Bybel sê so.

Geloof beteken nie vir ons dat ons antwoorde op alle vrae het nie. Wanneer gelowiges die Bybel lees wys God vir ons die regte pad en verseker ons dat Hy ons nooit in die steek sal laat nie. Geloof is vir ons soos ’n kompas. Ons sing mos in die “Hou Koers lied” dat ons koershou met “geloof se klein kompas”. Met die geloofskompas in ons hand en hart reis ons saam met God. As gelowiges, maar ook as organisasie.

Die fakkel in ons Voortrekkerwapen is ’n simbool van geloof. Ons weet niks en niemand kan die lig van geloof blus nie. Die Heilige Gees skenk geloof en blaas die geloofsvlammetjie aan totdat dit helder brand.  Dit is juis die lig van die fakkelvlam wat Die Voortrekkers in 2020 saam met gelowiges regoor Suid-Afrika en Namibië wil bevestig.

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika vier in 2020 twee eeue waarin hulle God se Woord hier aan die Suidpunt van Afrika in vele tale versprei. In 2020 ontvang gelowiges ook ’n groot geskenk, naamlik ’n nuwe Afrikaanse Bybelvertaling wat getrou is aan die oorspronklike Bybeltale naamlik Hebreeus, Aramees en Grieks. Die Voortrekkers beplan ook talle projekte soos die oprig van twee Geloofsmonumente en ’n Bybelloop.

Elke Voortrekkerspan, kommando en kamp kan in 2020 die fakkelvlam helder laat skyn deur ondubbelsinnig te sê: ONS GLO!