Paarl Voortrekkers word 85

Paarl Voortrekkers het op 19 Mei 2017 hulle 85-jarige verjaarsdagherdenking met ’n heerlike reünie van oud- en huidige lede van die Paarl-kommando gevier. Dit het plaasgevind op die plaas Fraaigelegen, ’n geskiedkundige plaas, net buitekant die Paarl.

Die geleentheid is deur 107 gaste bygewoon. ’n Gesellige atmosfeer is geskep met ’n smaaklike ete, heerlike plaaslike wyn en sap, asook dansmusiek deur Pieter en Eben, wat die voete behoorlik laat jeuk het.

Ons was bevoorreg om die oudste oorlewende lid van die kommando, Tannie Miempie Carstens (86), asook die oudste, steeds aktiewe lid, tannie Francionette van Zyl (81, Erelid van Die Voortrekkers en steeds aktief betrokke by Kommando- en Gebiedskampe, met 55 diensjare agter die rug ), teenwoordig te hê.

Ons Hoofleier, Danie Langner het ’n pragtige Hoofleierstoekenning aan Paarl-kommando  oorhandig. Verder is die geleentheid ook bygewoon deur Gebiedsleier Jan Palm en sy gade, asook AGL Constantine Varley en sy gade. Verder was daar ook ’n paar lede van die FAK teenwoordig.

Dit was vir die reüniegangers heerlik om mekaar weer, na die verloop van tot 30 jaar, te siene te kry. Die laaste gaste het tot lank na middernag nog heerlik gesels en baie traag die saal verlaat.

So tussen die geregte se bediening is daar ook ’n baie geslaagde klein wynveiling gehou. Slegs agt baie skaars en hoë kwaliteit bottels wyn is aangebied en dit het ’n baie lewendige en humoristiese bieëry tot gevolg gehad.

Ons wil al ons gaste en ondersteuners baie hartlik bedank vir ’n baie geslaagde funksie. Tydens en na die funksie het ons ongelooflike donasies ontvang. Dit het ons oorweldig.

Ons as Kommando dank die Here vir 85 wonderlike geseënde jare en ons glo en vertrou dat ons vir nog baie jare ’n voortreflike diens aan die jeug van die Paarl sal kan bied, indien ons in Sy Spore volg.

Die Voortrekkers, Paarl het ’n pragtige geskiedenis wat deur baie hoogtepunte gekenmerk is – eintlik te veel om op te noem.

Kortliks opgesom:

21 April 1932       Stigtingsvergadering met eerste Kommandant Mnr Stirling Low

23 Mei 1932        Amptelike registrasiedatum (Met registrasienommer Distriksbestuur No 17)

19 Mei 1933        Eerste Offisiere en Jeuglede word ingelyf (57 seuns en 56 dogters)

Die eerste spanbyeenkomste is buite op die grasperk voor die ou OKP-gebou (tans die Polisie

Opleidingsentrum) gehou.

Later verskuif dit na ’n waenhuis en toe na die Wamakersgebou in Dwars-in-die-Weg.

1937 en 1938      Die Sirkus Konserttoer

24 Jan. 1941        Aankoop van eerste eiendom as Kommandospankamers in Markstraat (tans is Sars se

gebou op die perseel)

5 Sept. 1960        Betrek rondawels op Komaan (gehuurde terrein)

10 Okt. 1960        Inwyding van die terrein

10 Nov. 1978       Ingebruikneming van die saal op Komaan

Ander Hoogtepunte

1938                       Deelname aan Fakkelloop en bywoning van Eeufeeskamp tydens die hoeksteenlegging van die

Voortrekkermonument.

Des. 1949              Inwyding van Voortrekkermonument

Apr. 1952              Van Riebeeckfees, Kaapstad

Mei 1960               Uniefees, Bloemfontein

1975                       Fakkelloop tydens Inwyding van Taalmonument

2015                       Fakkelloop tydens 40-jarige verjaarsdag van Taalmonument

2016                       85-jarige fees by Taalmonument. (Pieter Scheepers, KL Paarl, reël die vlag- en inlywingseremonie)

Mei 2017              Paarl 85 jaar Reünie

25 Mei 2017        Kerkparade in Toringkerk tydens die Hemelvaartdiens as deel van die 85 Reüniefees.