Voortrekkers #KAN ‘n groot verskil maak!

Mariaan Booysen antwoord Opdrag 1 van die aanlyn Intreekursus so:

(http://www.voriesopleiding.co.za/moodle/)

Waarom het Die Voortrekkers vandag nog bestaansreg?

Daar is verskeie redes waarom die Voortrekkers ‘n integrale deel van elke Afrikanerkind se lewe moet wees:

  1. Meeste van die Voortrekkerlede woon in stede, en het nie die geleentheid om werklik by God se natuur uit te kom nie. Wanneer mens kan stil word vroeg oggend midde-in die Skepping vir Bybelstudie ervaar mens God net heeltemal anders as in jou kamer. Om in die veld te stap, te speel en te leer is iets wat die gemiddelde stadskind net glad nie ken nie!
  2. Om op spankampe, Kommandokampe en Gebiedskampe te gaan leer die kinders onafhanklikheid, uithouvermoë, deursettingsvermoë, spanwerk, dissipline en ‘n liefde vir die natuur binne ‘n veilige en geborge omgewing.
  3. In vandag se sosio-ekonomiese omstandighede, waar baie ouers so hard werk en so min tyd vir hul kinders het, is dit wonderlik om nog volwassenes te hê wat werklik vir die kind omgee en wat op ‘n postiewe manier inspraak in die kind se lewe kan hê. Die Voortrekkers bied ‘n omgewing waar alle kinders veilig kan voel ongeag skolastiese- of sportprestasies. Dit bied ‘n omgewing waar kinders hulself kan uitleef en 100% aanvaar word vir wie hulle is, nie vir wat hulle kan bied nie.
  4. Kinders leer om met ander kinders, met wie hul nie noodwendig maats is nie, oor die weg te kom. Om saam met almal te werk en te speel. By die skool kies hulle hul maats. Hier word ‘n groot diverse bondel kinders saamgegooi en almal moet dit maak werk – dit is een van die talle maniere waarop die Voortrekkers geleentheid bied vir persoonlike groei en om aan die kinders te bou van ‘n baie vroeë ouderdom af.
  5. Spanbyeenkomste, kampe en spesialisasies verbreed kinders se kennis, bied lewenservarings wat hul vir altyd sal bybly en leer hulle kosbare lewenskennis en lewensvaardighede wat ‘n groot bydrae lewer om van hulle volronde, selfstandige jong volwassenes te maak.
  6. Die Voortrekkers leer kinders van hul herkoms, leer hulle om te sing (of jy nou kan of nie 🙂 !!) om te waag, om te ervaar om te waardeer, om te glo, om te ontspan en om 100% jouself te wees.

Video: Speletjies by Dirkie Uys kommando