Voortrekkers #KAN ’n verskil in die gemeenskap maak

Ons dink met nostalgie terug aan kindwees toe speletjies soos blikaspaai, derdemannetjie, boompie-verplant deel van grootword was. Baie van ons het grootgeword sonder rekenaars,
televisie, selfone, tablette en iPads. Stellenbosch Voortrekkers het die inisiatief geneem om ’n Speletjieskursus te organiseer vir die gemeenskap. Die kursusgangers is almal mense wat met die jeug werk, of dit nou by die Voortrekkers, ’n skool of by ’n kerk is.

Deur die kursus het ons net weereens besef wat die voordele van speletjies is en dat dit groot opvoedkundige waarde vir die totale ontwikkeling van die kind het. Kinders leer emosionele en sosiale vaardighede met speletjies. Speel is ’n informele manier van leer. Ons kan eindelik sê kinders ontdek die lewe deur te speel.

Die kursusgangers is bekend gestel aan ’n wye verskeidenheid van speletjies. Daar is ook self speletjies gespeel en nuwe idees is uitgeruil. Ons het besef speletjies is pret, ontspanning, maar die belangrikste van speel, is egter die bou van verhoudings. Baie dankie aan Louis van den Berg van Stellenbosch Voortrekkers vir al die reëlings. Ook aan elke persoon wat ’n Saterdag opgeoffer het om te kom leer van speel en so ’n verskil in kinders se lewens te maak.