Wes-Kaap Graad 8-Gebiedskamp

Johan Minnie

Die Wes-Kaap Graad 8-Gebiedskamp word aangebied op Wemmershoek.  Spesialisasies wat behandel word sluit kaart-en-satellietkompas, tradisionele spele, en kampkommunikasie in. Die kamp wentel rondom die Handelspos Inniebos tema en kampeerders kry te doen met rotasies, uitdagings, avonture en aktiwiteite wat hul portefeuljes, wat bestaan uit kontant, aandele en eiendom, laat daal en styg.  Ruilhandel word aktief behandel en toegepas.  Aangesien die VOC die eerste maatskappy was waarvan daar aktief aandele op ’n aandelemark verhandel is, pas die aandelemark geskiedkundig baie goed in die Kaapse omgewing. Die span met die grootste portefeulje aan die einde van die kamp wen die kamp. Behalwe vir die ekonomiese weerbaarheidsaspek, help ’n nagavontuur, skuilingbou en oornag in die veld en die verskeie uitdagings die Verkenner bou aan spanwerk, kommunikasievaardighede, sosiale vaardighede, beplanning, interpersoonlike vaardighede en selfvertroue.