Wes-Kaap se graad 7-kamp

Elizma Smith

Die kamp is vanjaar weer suksesvol afgehandel met entoesiastiese offisiere en aangename kinders.

’n Belewenis vanjaar was die saamtrek van kinders uit al die Wes-Kaapse kampe Saterdag 21 September by die Taalmonument om vir Jakkie van der Colff verwelkom by die eindpunt na sy fietstog van meer as 2000 km vanaf die Voortrekkermonument waartydens hy Die Voortrekkers bemark het.

Die Voorslagevaluering die eerste naweek was vanjaar ’n uitdaging, weens die beperkte tyd, kwaai wind, reën en koue, maar met goeie samewerking het alles goed verloop. Om vlagseremonies buite te doen tussen reënbuie deur, om uitpaktoetse te doen in ’n tent wanneer ’n rukwind opkom, vra nogal iets van die betrokkenes.

Die Berge en Riviere spesialisasies is weer vanjaar aangebied nadat die Voorslagevaluering voltooi is. Jeuglede en offisiere is in twee groepe verdeel. Elke groep het een spesialisasie gedoen. Saam met die voorgeskrewe vereistes het die Berge groep ook kennis gemaak met bergpasse, grotte en die verskillende diere wat in berge voorkom. Die Riviere groep het kennis gemaak met brȗe en diere wat by damme en riviere voorkom.

Donderdag is almal op ’n bustoer geneem waartydens ons van die damme, brȗe, bergpasse, en plantegroeisones besoek het. Die kinders het oor die Theewaterskloofdam se brug gestap en ook oor die oudste volledige staalbrug in Suid-Afrika, die Lady Loch-brug oor die Bergrivier by Wellington. Ons het ook stilgehou by die Jan Joubertsgat-brug in die Franschhoekpas – ook ’n baie ou boogbrug wat van klip gebou is.

Heelwat van die ou tradisies van die kamp is weer toegepas, die Serp-oorhandigingseremonie van die offisiere, die Skoengooi-seremonie, die Meerkat-toekenning vir die Voortrekker van die dag en van die week en die aanleer en hartlike sing van die kamplied wat reeds uit die tagtigerjare kom.  Die kamp het deur die jare van vier terreine gebruik gemaak. Die lied is telkens aangepas by die terrein en aktiwiteite.

Die dinee is ’n ander tradisie wat jare lank al kom. By vanjaar se dinee was ons bevoorreg om die hoofleier, dr. Danie Langner, as gas te kon ontvang.  Hy het spesiaal gekom om ’n Hoofleierstoekenning te maak aan Jan en Nell Smith wat vanjaar hul 40ste agtereenvolgende graad 7-kamp bywoon. Hulle was vir baie jare die kampleier en kampsekretaresse van hierdie kamp. Om die geleentheid saam te vier, is hulle verras deur die teenwoordigheid van ander eregaste, oudoffisiere wat al uitgetree het maar wat saam met Jan en Nell gebou het aan die graad 7-kamp deur die jare sedert 1979. ’n Verdere verrassing was toe Danette, hul dogter en ook ’n oudoffisier van die kamp, by die deur ingestap het. Danette het vir die kinders ook twee danse aangeleer en almal kon vinnig saam ’n sirkeldans doen op “Daar kom die Alibama”.

Die 2019-dinee sal onthou word as die grootste geheimhouding tot nog toe op die kamp.

Tuis, skoon gebad, gerus en genoeg geslaap vergeet ons van die moeg wees, die oppak en skoonmaak en sien almal reeds uit na die volgende kamp met nuwe planne en idees.